Pielgrzymka na Zakończenie obchodów 25-lecia Naszej parafii w Rzeczycach