Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Rzeczycach

Aktualności

Drodzy Parafianie! Z wielką radością chcielibyśmy Was zaprosić do przejrzenia…

Dowiedz się więcej

Drodzy Parafianie, Chcielibyśmy podzielić się z Wami dobrą nowiną –…

Dowiedz się więcej

Archwium

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Różańcowej - Rzeczyce

Krajobraz podgliwickiej miejscowości Rzeczyce zdo­bi niewielka, skromna świątynia, której patronuje Matka Boska Różańcowa. Prostą bryłę budynku wzniesionego na rzucie prostokąta przełamuje wieża zwień­czona niedużym krzyżem. Murowany budynek pokrywa dwuspadowy dach odznaczający się od całości ciemnobeżowej elewacji swą czerwienią ponad nawą główną i zieloną barwą hełmu wieży. Ściany obiektu prześwietlają stosunko­wo duże okna. Z drugiej strony kościoła, przy właściwym wejściu do świątyni, znajduje się niewielki, zadaszony ganek. Ponad nim umieszczone zostało okno w kształcie krzyża, podkreślające sakralny charakter budynku. Bardzo zadbane otoczenie świątyni bogate jest w wielkie drzewa i przystrzy­żone krzewy. Przy kościele znajduje się również udekorowany symbolicznie Krzyż Misyjny. Upamiętnia on prowadzoną w parafii w latach 1999, 2009 działalność misyjną. Harmo­nijne i komponujące się ze sobą elementy (tj. sam kościół i jego otoczenie) tworzą malowniczą całość.

Wnętrze świątyni urządzone jest skromnie i gustownie. Główny komponent wystroju prezbiterium stanowi tu prze­piękny obraz przedstawiający patronkę kościoła – Matkę Boską Różańcową z Dzieciątkiem na ręku. Wizerunek ten prze­mawia do odbiorcy intensywnością barw, przede wszystkim czerwonych i niebieskich szat Matki Bożej, grą świateł, eks­ponujących delikatnie oblicza przedstawionych postaci, jak i realizmem ich wyrazu. Poniżej płótna znajduje się zdobne tabernakulum. Widnieją na nim liczne symbole chrześcijań­skie, takie jak ryba, chleb, Alfa i Omega oraz krzyż. Całość otacza bogata w ornamentykę roślinną rama. Na uwagę w świątynnym wnętrzu zasługują także rzeźby przedsta­wiające Matkę Bożą Fatimską i św. Jana Nepomucena.
Charakterystyczny element wystroju stanowią stacje Drogi Krzyżowej. Męka Pańska ukazana została bowiem za pomo­cą niewielkich, okrągłych, metalowych odlewów umieszczo­nych na drewnianej podstawie w kształcie krzyża, w które wpisane są wizerunki twarzy Chrystusa, wyrażające treść kolejnych stacji, jedynie jedenasta przedstawia motyw dłoni przybijanych do krzyża. W kościele uwagę zwraca znajdu­jące się ponad wejściem i rozległym balkonem okno, które rozświetlone promieniami słonecznymi, zdaje się przelewać do wnętrza światłość Pańską.

Erygowania parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rze­czycach dokonał dekretem z dnia 8 września 1998 roku ksiądz biskup Jan Wieczorek. Teren jej wydzielono z para­fii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łabędach i parafii św. Jadwigi w Brzezince. Od 2021 roku posługę duszpasterską w rzeczyckiej parafii sprawuje ksiądz pro­boszcz Rafał Fiet.

Kościół filialny pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej - Ligota Łabędzka

W położonej nieopodal Rzeczyc malowniczej miejsco­wości Ligota Łabędzka w latach 1990-1992 prze­budowano funkcjonującą tam wówczas kapliczkę. Dostawiono zakrystię, przekryto dach kapliczki i wieżyczki. Dziś świątynia ta stanowi filię rzeczyckiej parafii Matki Boskiej Różańcowej.
Największą perełką skromnego wystroju wnętrza kościoła jest tu znajdujący się w prezbiterium, umieszczony w zdob­nej, złotej ramie obraz Najświętszej Maryi Panny Królowej z Dzieciątkiem na ręku. Wizerunek ten uderza sposobem przedstawienia postaci, które ujęte są tak sugestywnie, jakby spoglądało się na żywe osoby ukazane na fotografii, a nie ma­larskim płótnie. Matka Boża patrząc wprost na osobę ogląda­jącą obraz zdaje się niejako wodzić za nią wzrokiem i patrzeć na nią niezależnie od tego, w którym miejscu świątyni się ona znajduje. Poniżej wspaniałego malunku znajduje się zło­to zdobione tabernakulum. Prawą i lewą stronę prezbiterium dekorują rzeźby Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej z Dzieciątkiem. Całości wystroju dopełniają malowane na drewnianych tabliczkach stacje Drogi Krzyżowej.

Opiekę duchową nad świątynią sprawuje proboszcz parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rzeczycach, ksiądz Rafał Fiet