Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Rzeczycach

Aktualności

Drodzy Parafianie, Chcielibyśmy podzielić się z Wami dobrą nowiną –…

Czytaj dalej

Ferie za nami, dzieci wróciły do szkół a do naszej…

Czytaj dalej

Wczoraj w naszej Parafii odbył się koncert młodzieży ze scholi…

Czytaj dalej

Archwium

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Różańcowej - Rzeczyce

Krajobraz podgliwickiej miejscowości Rzeczyce zdo­bi niewielka, skromna świątynia, której patronuje Matka Boska Różańcowa. Prostą bryłę budynku wzniesionego na rzucie prostokąta przełamuje wieża zwień­czona niedużym krzyżem. Murowany budynek pokrywa dwuspadowy dach odznaczający się od całości ciemnobeżowej elewacji swą czerwienią ponad nawą główną i zieloną barwą hełmu wieży. Ściany obiektu prześwietlają stosunko­wo duże okna. Z drugiej strony kościoła, przy właściwym wejściu do świątyni, znajduje się niewielki, zadaszony ganek. Ponad nim umieszczone zostało okno w kształcie krzyża, podkreślające sakralny charakter budynku. Bardzo zadbane otoczenie świątyni bogate jest w wielkie drzewa i przystrzy­żone krzewy. Przy kościele znajduje się również udekorowany symbolicznie Krzyż Misyjny. Upamiętnia on prowadzoną w parafii w latach 1999, 2009 działalność misyjną. Harmo­nijne i komponujące się ze sobą elementy (tj. sam kościół i jego otoczenie) tworzą malowniczą całość.

Wnętrze świątyni urządzone jest skromnie i gustownie. Główny komponent wystroju prezbiterium stanowi tu prze­piękny obraz przedstawiający patronkę kościoła – Matkę Boską Różańcową z Dzieciątkiem na ręku. Wizerunek ten prze­mawia do odbiorcy intensywnością barw, przede wszystkim czerwonych i niebieskich szat Matki Bożej, grą świateł, eks­ponujących delikatnie oblicza przedstawionych postaci, jak i realizmem ich wyrazu. Poniżej płótna znajduje się zdobne tabernakulum. Widnieją na nim liczne symbole chrześcijań­skie, takie jak ryba, chleb, Alfa i Omega oraz krzyż. Całość otacza bogata w ornamentykę roślinną rama. Na uwagę w świątynnym wnętrzu zasługują także rzeźby przedsta­wiające Matkę Bożą Fatimską i św. Jana Nepomucena.
Charakterystyczny element wystroju stanowią stacje Drogi Krzyżowej. Męka Pańska ukazana została bowiem za pomo­cą niewielkich, okrągłych, metalowych odlewów umieszczo­nych na drewnianej podstawie w kształcie krzyża, w które wpisane są wizerunki twarzy Chrystusa, wyrażające treść kolejnych stacji, jedynie jedenasta przedstawia motyw dłoni przybijanych do krzyża. W kościele uwagę zwraca znajdu­jące się ponad wejściem i rozległym balkonem okno, które rozświetlone promieniami słonecznymi, zdaje się przelewać do wnętrza światłość Pańską.

Erygowania parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rze­czycach dokonał dekretem z dnia 8 września 1998 roku ksiądz biskup Jan Wieczorek. Teren jej wydzielono z para­fii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łabędach i parafii św. Jadwigi w Brzezince. Od 2021 roku posługę duszpasterską w rzeczyckiej parafii sprawuje ksiądz pro­boszcz Rafał Fiet.

Kościół filialny pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej - Ligota Łabędzka

W położonej nieopodal Rzeczyc malowniczej miejsco­wości Ligota Łabędzka w latach 1990-1992 prze­budowano funkcjonującą tam wówczas kapliczkę. Dostawiono zakrystię, przekryto dach kapliczki i wieżyczki. Dziś świątynia ta stanowi filię rzeczyckiej parafii Matki Boskiej Różańcowej.
Największą perełką skromnego wystroju wnętrza kościoła jest tu znajdujący się w prezbiterium, umieszczony w zdob­nej, złotej ramie obraz Najświętszej Maryi Panny Królowej z Dzieciątkiem na ręku. Wizerunek ten uderza sposobem przedstawienia postaci, które ujęte są tak sugestywnie, jakby spoglądało się na żywe osoby ukazane na fotografii, a nie ma­larskim płótnie. Matka Boża patrząc wprost na osobę ogląda­jącą obraz zdaje się niejako wodzić za nią wzrokiem i patrzeć na nią niezależnie od tego, w którym miejscu świątyni się ona znajduje. Poniżej wspaniałego malunku znajduje się zło­to zdobione tabernakulum. Prawą i lewą stronę prezbiterium dekorują rzeźby Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej z Dzieciątkiem. Całości wystroju dopełniają malowane na drewnianych tabliczkach stacje Drogi Krzyżowej.

Opiekę duchową nad świątynią sprawuje proboszcz parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rzeczycach, ksiądz Rafał Fiet

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: parafiarzeczyce.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Parafia Rzeczyce Wiejska 80A, 44-164, Rzeczyce
 3. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie systemu komentarzy
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:


Save settings
Cookies settings